Wil je een klimaatneutraal evenement organiseren? Of wens je een andere berekening op maat?

Contacteer ons

Heb je vragen of opmerkingen?
Wij zijn benieuwd naar jouw feedback

Contacteer ons

Home

CO2-calculator

Met de Treecological kan je heel eenvoudig de CO2-uitstoot van je traject per wagen of vliegtuig berekenen. Je klikt op de calculator bovenaan deze pagina onder de banner.

Eerst maak je de keuze tussen een traject per wagen of vliegtuig, dan vul je de praktische gegevens van je reis en vervoermiddel in. Treecological berekent de CO2-uitstoot van je traject en je krijgt meteen de kans om die uitstoot te laten compenseren door aanleg van nieuw bos. Wij planten de boompjes voor jou!

Waarom compenseren?

Sinds de industriële revolutie hebben de bevolkingstoename en onze groeiende consumptie van energie en goederen, de wereldwijde CO2-uitstoot zodanig doen stijgen dat we er ons klimaat door veranderen. 

Een flinke temperatuurstijging is stilaan onvermijdelijk en gaat bovendien gepaard met andere, erg ingrijpende klimaatveranderingen. Zo zullen we vaker geconfronteerd worden met extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld langdurige droogtes. Orkanen zullen frequenter en heviger worden. De zeespiegel zal stijgen met nefaste gevolgen voor een aantal eilandstaten in onze oceanen. Gletsjers en eeuwige sneeuw op bergtoppen zullen verdwijnen en zo de zoet-waterbevoorrading van onze planeet negatief beïnvloeden. Plant- en diersoorten zullen zich moeilijk of niet aan de veranderende klimaatpatronen kunnen aanpassen, wat dramatisch is voor onze nu al bedreigde biodiversiteit. Enzovoort.

De impact van onze levenswijze op onze planeet is stilaan onaanvaardbaar groot geworden, tijd voor actie om het tij te keren. 

Uitstoot beperken

De beste CO2-molecule is die CO2-molecule die we niet uitstoten. Prioritair blijft dus het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van onze eigen CO2-uitstoot. 

Dat kan op heel veel manieren, bijvoorbeeld door zo vaak mogelijk te kiezen voor duurzaam vervoer (fiets, openbaar vervoer, autodelen). Door bewust om te gaan met ons energieverbruik. Door onze eet- en consumptiepatronen bij te sturen, en bijvoorbeeld te kiezen voor lokaal geproduceerde voeding, of te kiezen voor een vegetarisch alternatief. Door systematisch te kiezen voor producten uit duurzaam geproduceerd hout.

Maar tegelijkertijd is het vermijden van CO2-uitstoot soms praktisch onmogelijk. En dan biedt Treecological.be je de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van je vliegtuig- of autoreis te berekenen en deze te compenseren door bomen te planten.

Bos en CO2-opslag

Bossen nemen CO2 op en leggen het voor jaren vast. De koolstof zit vervat in het hout en de bladeren van bomen, maar ook in de bodem. Bossen zijn echte koolstofreservoirs en een deel van onze broeikasgasuitstoot kan je dus compenseren door het bebossen van gronden.

Planten we een nieuw bos aan, dan voltrekt de koolstofopslag zich over langere tijd, gelijklopend met de groei van de bomen en de ontwikkeling van de bosbodem. Kort na de aanplanting zetten onze boompjes een ware groeispurt in, die tientallen jaren tot zelfs meerdere eeuwen kan duren, afhankelijk van de locatie op aarde en de boomsoorten. Nadien bereikt de CO2-opslag een evenwicht met de CO2-uitstoot, omdat in een volwassen bos ook de afbraakprocessen erg belangrijk worden. 

Uiteraard verschilt dus ook de koolstofopname van het bos, naargelang de leeftijd, de klimaatzone, het type bos, de bodem, de relatie met de omgeving, enzovoort. Voor onze inschattingen gebruiken we wetenschappelijk goed onderbouwde gemiddeldes. De gemiddelde koolstofopslag van onze tropische bebossingen in Ecuador schatten we op 15 ton/hectare/jaar. Bovendien blijven we de koolstofopslag van onze aanplantingen zelf, in samenwerking met een aantal universiteiten, op wetenschappelijke wijze monitoren. Zo zijn we steeds zeker van ons stuk. 

Hoeveel bomen zijn er voor jou aan het werk? Check het in onze infographic.

Hoe compenseren?

Klik op onze tool en bereken de CO2 uitstoot van je auto- of vliegtuigreis door op de auto of het vliegtuig te klikken. Je kan het bedrag na berekening online betalen of kiezen voor overschrijving op rekening van BOS+ tropen vzw, BE57 7330 1918 7135 (BIC: KREDBEBB) met mededeling 'Treecological' (vanaf een bedrag hoger dan € 40 bezorgen we je een fiscaal attest).

Literatuur

Vallet et al., Species substitution for carbon storage: Sessile oak versus Corsican pine in France as a case study
European Commission DG Environment News Alert Service, "Science for Environment Policy"
Pieters S., Quaghebeur W., Ryvers J., Vercleyen O., Kritische analyse van calculators voor CO2-compensatie door middel van bosaanleg

Treecological-bossen

De eerste Treecological-bossen groeien in Ecuador. In het noorden van het land, in de provincie Pichincha, plantten we in 2017 al 5 hectare tropisch nevelwoud. Hier vind je een beeldverslag van de eerste aanplantingen. Het gebied bevindt zich in de bioregio Chocó-Andes, bekend voor zijn grote biodiversiteit en hoge graad aan endemisme (soorten die alleen daar voorkomen). Kolibri’s en toekans zijn een van de meest geliefde bewoners van deze bossen.

Nog vragen?

Meer info over de berekeningsmethode achter de calculator vind je hierDit Bosrevue-artikel biedt achtergrondinformatie over bos en compensatie.

Heb je vragen over of suggesties voor Treecological, de berekeningsmethodes, de aanplantingen, de betalingswijze, het fiscaal attest? Wil je je evenement of activiteiten compenseren met een berekening op maat? Contacteer ons via info@bosplus.be of bel 09/264.90.50.

Zij compenseerden hun uitstoot al met Treecological