Wil je een klimaatneutraal evenement organiseren?
Of wens je een andere berekening op maat?

Contacteer ons

Home

Waarom compenseren?

Sinds de industriële revolutie hebben de bevolkingstoename in combinatie met onze groeiende consumptie van energie en goederen, de wereldwijde CO2-uitstoot zodanig doen stijgen dat we er ons klimaat door veranderen. 

Een flinke temperatuurstijging is stilaan onvermijdelijk en gaat bovendien gepaard met andere, erg ingrijpende klimaatveranderingen. Zo zullen we vaker geconfronteerd worden met extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld langdurige droogtes. Orkanen zullen frequenter en heviger worden. De zeespiegel zal stijgen met nefaste gevolgen voor een aantal eilandstaten in onze oceanen. Gletsjers en eeuwige sneeuw op bergtoppen zullen verdwijnen en zo de zoet-waterbevoorrading van onze planeet negatief beïnvloeden. Plant- en diersoorten zullen zich moeilijk of niet aan de veranderende klimaatpatronen kunnen aanpassen, wat dramatisch is voor onze al zeer bedreigde biodiversiteit. Enzovoort.

De impact van onze levenswijze op onze planeet is stilaan onaanvaardbaar groot geworden, tijd voor actie om het tij te keren. 

Uitstoot beperken

De beste CO2-molecule is die CO2-molecule die we niet uitstoten. Prioritair blijft dus het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van onze eigen CO2-uitstoot. 

Dat kan op heel veel manieren, bijvoorbeeld door zo vaak mogelijk te kiezen voor duurzaam vervoer (fiets, openbaar vervoer, autodelen, …). Door bewust om te gaan met ons energieverbruik. Door onze eet- en consumptiepatronen wat bij te sturen, en bijvoorbeeld te kiezen voor lokaal geproduceerde voeding, of te kiezen voor een vegetarisch alternatief. Door systematisch te kiezen voor producten uit duurzaam geproduceerd hout.

Maar tegelijkertijd is het vermijden van CO2-uitstoot soms gewoon praktisch onmogelijk. En dan biedt Treecological.be je de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van je vliegtuig- of autoreis te berekenen en deze te compenseren door bomen te planten.

CO2-calculator

Met de CO2-calculator kan je heel eenvoudig de CO2-uitstoot van je traject per wagen of vliegtuig berekenen. Je klikt op de calculator bovenaan deze pagina onder de banner.

Eerst maak je de keuze tussen een traject per wagen of vliegtuig, dan vul je de praktische gegevens van je reis en vervoermiddel in, en Treecological berekent de CO2-uistoot van je traject. Meer info over de berekeningsmethode achter de calculator vind je hier

Meteen krijg je ook de kans om die uitstoot te laten compenseren door aanleg van nieuw bos. De uitstoot zal op 10 jaar tijd gecompenseerd worden. 

Nadat je je keuze gemaakt hebt, dien je de contactgegevens in te vullen en de online-betaling uit te voeren. En de boompjes planten wij uiteraard ook voor jou.

Bos en CO2-opslag

Bossen nemen CO2 op en leggen het voor jaren vast. De koolstof zit vervat in het hout en de bladeren van bomen, maar ook in de bodem. Bossen zijn echte koolstofreservoirs en een deel van onze broeikasgasuitstoot kan je dus compenseren door het bebossen van gronden.

Planten we een nieuw bos aan, dan voltrekt de koolstofopslag zich over langere tijd, gelijklopend met de groei van de bomen en de ontwikkeling van de bosbodem. Kort na de aanplanting zetten onze boompjes een ware groeispurt in, die tientallen jaren tot zelfs meerdere eeuwen kan duren, afhankelijk van de locatie op aarde en de boomsoorten. Nadien bereikt de CO2-opslag een evenwicht met de CO2-uitstoot, omdat in een volwassen bos ook de afbraakprocessen erg belangrijk worden. 

Uiteraard verschilt dus ook de koolstofopname van het bos, naargelang de leeftijd, de klimaatzone, het type bos, de bodem, de relatie met de omgeving, …

Voor onze inschattingen gebruiken we wetenschappelijk goed onderbouwde gemiddeldes. Bij onze Vlaamse bossen gaan we uit van een koolstofopslag van 7,3 ton/hectare/jaar, en dit voor een periode van 150 jaar. Bij onze tropische bebossingen in de Paltas-regio in Ecuador, schatten we de gemiddelde koolstofopslag in op 10,5 ton/hectare/jaar. 

Bovendien blijven we de koolstofopslag van onze aanplantingen zelf, in samenwerking met een aantal universiteiten, op wetenschappelijke wijze monitoren. Zo zijn we steeds zeker van ons stuk. 

Meer info over onze methodes.

Bossen in Vlaanderen

In Vlaanderen werken we samen met privé-eigenaars en lokale overheden om de CO2-bossen aan te leggen. Je gift draagt ook bij tot onze grote doelstelling: tegen 2020 willen we namelijk 10 miljoen bomen een plekje geven. Broodnodig, want we leven hier in één van de bosarmste regio’s van Europa. 

De nieuwe bomen slaan CO2 op en strijden zo mee tegen de klimaatverandering. Ze zorgen bovendien ook voor een groen Vlaanderen waar het goed én gezond leven is. De biodiversiteit vaart er wel bij, en de productie van zuivere lucht krijgen we er gratis bij!

Bossen in Ecuador

In Ecuador planten we in het noorden van het land, in de provincie Pichincha. In 2017 werd er al 5 hectare tropisch nevelwoud gerealiseerd.

Het gebied bevindt zich in de bioregio Chocó-Andes, bekend voor zijn grote biodiversiteit en hoge graad aan endemisme (soorten die alleen daar voorkomen). Kolibri’s en toekans zijn een van de meest geliefde bewoners van deze bossen.

Meer weten over de Treecological-bossen in Ecuador

Nog vragen?

Hier vind je meer informatie over de berekeningsmethode van Treecological.

Er wordt een wetenschappelijke monitoring opgezet voor het meten van de CO2-sekwestratie van de Treecological-aanplantingen.

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Heb je vragen over of suggesties voor Treecological, de berekeningsmethodes, de aanplantingen, de betalingswijze, het fiscaal attest,…? Wil je je evenement of activiteiten compenseren met een berekening op maat? Contacteer ons dan via info@treecological.be of bel 09/264.90.49.

Literatuur:

Vallet et al., Species substitution for carbon storage: Sessile oak versus Corsican pine in France as a case study
European Commission DG Environment News Alert Service, "Science for Environment Policy"
Pieters S., Quaghebeur W., Ryvers J., Vercleyen O., Kritische analyse van calculators voor CO2-compensatie door middel van bosaanleg

Zij compenseerden hun uitstoot al met Treecological

Een project van

Geraardsbergsesteenweg 267 Valkerijgang 26
9090 Gontrode 3000 Leuven
www.bosplus.be  www.ecolife.be
info@bosplus.be info@ecolife.be