Hoe het werkt

Met onze calculator kan je heel eenvoudig jouw CO2-uitstoot berekenen en compenseren. Hieronder kom je meer te weten over hoe dit juist in zijn werk gaat.

1

Wat wil je compenseren?

In onze calculator maak je eerst een keuze uit enkele categorieën. Met Treecological kan je dan bijvoorbeeld heel eenvoudig de CO2-uitstoot van je traject per wagen, bus, trein of vliegtuig berekenen. Een andere optie is om je persoonlijke voetafdruk en of je huishoudelijke emissies te berekenen.

2

Bereken je uitstoot

Vul je gegevens in en duid aan welke opties overeenkomen met jouw gebruik. Je kan in deze stap ook heel eenvoudig extra categorieën toevoegen. Met behulp van het Treecological-algoritme kom je heel snel jouw CO2-uitstoot en verbruik in gewicht te weten.

3

Compenseer je uitstoot

Nadat je jouw CO2-uitstoot en verbruik hebt berekend kan je dit compenseren door een keuze te maken uit een van onze projecten waar je graag aan zou doneren. BOS+ zorgt voor de aanplanting van het nieuwe bos.

Waarom compenseren?

Sinds de industriële revolutie hebben de bevolkingstoename en onze groeiende consumptie van energie en goederen, de wereldwijde CO2-uitstoot zodanig doen stijgen dat we er ons klimaat door veranderen. De impact van onze levenswijze op onze planeet is stilaan onaanvaardbaar groot geworden. Tijd voor actie om het tij te keren.

Bos en CO2-opslag

Bossen nemen CO2 op en leggen het voor jaren vast. De koolstof zit zowel in het hout en de bladeren van bomen, als in de bodem. Bossen zijn echte koolstofreservoirs en een deel van onze broeikasgasuitstoot kan je dus compenseren door het bebossen van gronden.

De Treecological-bossen

Alle Treecological-bossen hebben een permanent karakter die niet kunnen bestaan zonder jouw compensatie. Deze bossen worden constant gemonitord door een externe partij en leiden niet tot ontbossing elders. De opgeslagen CO2 wordt slechts eenmaal geclaimd.

Tips & Tricks

De beste CO2-molecule is die CO2-molecule die we niet uitstoten. Prioritair blijft dus het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van onze eigen CO2-uitstoot. En dat kan op heel veel manieren.

Steun een van onze projecten

Wil jij een van onze projecten steunen en mee aan de basis liggen van de aanplanting van de Treecological-bossen? Ga dan naar onze calculator, bereken je uitstoot, maak een gift en wij doen de rest.