Klimaatgarantie

Van de berekening van jouw CO2-uitstoot tot de aanplant van de bomen: elke schakel in het Treecological compensatiemechanisme is wetenschappelijk onderbouwd en wordt grondig gemonitord.

  • CO2-berekening van Treecological
  • Aanplant en beheer van de Treecological bossen met oog voor biodiversiteit en duurzame ontwikkeling
  • Monitoring van de CO2-opname door de Treecological bossen

UGent & Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador

De monitoring van de Treecological-bossen in Ecuador gebeurt door een samenwerkingsverband tussen de Gentse universiteit en de Ecuadoraanse EPN Hogeschool (Escuela Politécnica Nacional) in Quito.

Ecolife

Deze externe partner staat in voor een eerlijke en correcte berekening van jouw CO2-uitstoot.

BOS+

De Treecological-bossen worden permanent gemonitord door BOS+ en lokale partners. Daarnaast organiseert BOS+ een halfjaarlijks bezoek aan de Treecological-bossen. Ten slotte zorgen een verregaande samenwerking en coördinatie tussen BOS+ en lokale universiteiten voor een waterdichte monitoring van de Treecological-bossen en validatie van de gecompenseerde CO2-uitstoot.

Onze inspiratie

Onze leidraden bij de validatie van de gecompenseerde CO2-uitstoot zijn de Climate Community Biodiversity standard (CCB) en de Verified Carbon Standard (VCS).

1

De Treecological CO2-berekening: een transparante en eerlijke berekening van jouw uitstoot.

Treecological is transparant, wetenschappelijk onderbouwd en hanteert voorzichtige inschattingen. De methodiek is gebruiksvriendelijk; er wordt enkel bevraagd over die parameters waarover de gebruiker makkelijk kan beschikken en waarop men impact heeft. Voor de parameters waar de gebruiker niet van op de hoogte is, en waar hij of zij geen directe invloed op heeft, wordt uitgegaan van goed onderbouwde gemiddeldes.

2

De aanplant van de Treecological bossen.

De aanleg van bossen om CO2-uitstoot te compenseren is een complexe aangelegenheid. Het volstaat niet om de boompjes in de grond te steken en ervoor te zorgen dat ze overleven en groeien. Er komen een aantal belangrijke randvoorwaarden bij kijken. BOS+ en externe partners kijken nauwgezet toe op de volgende voorwaarden:

  • De bebossingen hebben uiteraard een permanent karakter: ontbossing later zou immers de opgenomen CO2 terug de atmosfeer in sturen.
  • Er worden transparante registers en sluitende afspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen opdat de opgenomen CO2 slechts één maal geclaimd wordt.
  • Deze projecten dienen begeleid te worden door een monitoringprogramma door een partij met voldoende expertise, opdat op een overtuigende manier gevalideerd wordt dat de gemaakte CO2-claims ook gerealiseerd worden.
  • Leakage wordt vermeden, wat betekent dat de bebossing voor het project niet mag leiden tot ontbossing elders.
  • We garanderen dat de bebossing “additioneel” is: dit wil zeggen dat het bos er zonder interventie van het project niet zou gekomen zijn.

Biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.

Niet alleen de gerealiseerde CO2-opname wordt gemonitord, er wordt ook aandacht besteed aan de andere aspecten van de bebossingen, zoals biodiversiteit of de meerwaarde voor de lokale gemeenschappen. Een belangrijk leidraad voor onze projecten is de internationale standaard van de Community and Biodiversity Alliance.

De aanpak van de Treecological-bebossingen is daarom steeds multifunctioneel: er wordt niet enkel ingezet op klimaataspecten (in dat geval zou je eensoortige plantages van snelgroeiende boomsoorten planten). De keuze gaat naar (bio)diverse bosaanleg met inheemse boomsoorten en met grote aandacht voor de sociale aspecten van het aan te leggen bos.

3

Monitoring van de CO2-opname van de Treecological bossen.

Bij alle bosprojecten worden monitoringsprogramma’s opgezet, waar op wetenschappelijk onderbouwde wijze de gerealiseerde CO2-opname wordt gemonitord. In Ecuador gebeurt de monitoring door een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Gent en de Ecuadoraanse EPN Hogeschool (Escuela Politécnica Nacional) in Quito.