Turn travel
into trees

Bereken jouw CO2-voetafdruk en doe een bijdrage aan het klimaat
Wij zorgen voor de bomen die CO2 opslaan.

Voor welke uitstoot wil je graag een bijdrage leveren?

Met Treecological kan je heel eenvoudig de CO2-uitstoot van je traject per wagen of vliegtuig berekenen. Daarna kun je een evenredige bijdrage leveren. Hierdoor wordt de uitgestote CO2 na een aantal jaar opgeslagen in bomen. Je klikt op één van de iconen hieronder of ga meteen door naar de calculator.

Jouw
vliegverkeer

Bereken

Jouw
autoverkeer

Bereken

Openbaar
vervoer

Bereken

Jouw
huishouden

Bereken

Persoonlijke
voetafdruk

Bereken

Of doe een algemene gift voor BOS+

“We nemen heel wat acties om onze duurzaamheid te verhogen en onze CO2-voetafdruk te beperken. Wij investeren daarbij ook in initiatieven voor koolstofcompensatie.”

Telenet

Mediabedrijf

“Met de Treecological kan je heel eenvoudig de CO2-uitstoot van je traject per wagen of vliegtuig berekenen.”

Maarten Verbeeck

Treecological-gebruiker

“Bos is een toptechnologie om het klimaat te regelen. Bomen nemen CO2 uit de lucht en zijn echte koolstofreservoirs. Een deel van onze broeikasgasuitstoot kunnen we dus compenseren door het bebossen van grond.”

Kris Verheyen

Professor Bosecologie en Bosbeheer aan UGent en diensthoofd Labo Bos & Natuur

Hoe het werkt

Sinds de industriële revolutie hebben de bevolkingstoename en onze groeiende consumptie van energie en goederen, de wereldwijde CO2-uitstoot zodanig doen stijgen dat we er ons klimaat door veranderen.

Tips & tricks

De beste CO2-molecule is die CO2-molecule die we niet uitstoten. Prioritair blijft dus het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van onze eigen CO2-uitstoot. En dat kan op heel veel manieren.