Turn travel
into trees

Bereken en compenseer jouw CO2-voetafdruk.
Wij planten de nieuwe bomen.

Wat wil je graag compenseren?

Met Treecological kan je heel eenvoudig de CO2-uitstoot van je traject per wagen of vliegtuig berekenen. Daarna kan je jouw voetafdruk compenseren. Je klikt op één van de iconen hieronder of ga meteen door naar de calculator.

Jouw
vliegverkeer

Bereken

Jouw
autoverkeer

Bereken

Openbaar
vervoer

Bereken

Jouw
huishouden

Bereken

Persoonlijke
voetafdruk

Bereken

Of doe een algemene gift voor klimaat

“Bos is een toptechnologie om het klimaat te regelen. Bomen nemen CO2 uit de lucht en zijn echte koolstofreservoirs. Een deel van onze broeikasgasuitstoot kunnen we dus compenseren door het bebossen van grond.”

Kris Verheyen

Professor Bosecologie en Bosbeheer aan UGent en diensthoofd Labo Bos & Natuur

“We nemen heel wat acties om onze duurzaamheid te verhogen en onze CO2-voetafdruk te beperken. Wij investeren daarbij ook in initiatieven voor koolstofcompensatie.”

Telenet

Mediabedrijf

“Met de Treecological kan je heel eenvoudig de CO2-uitstoot van je traject per wagen of vliegtuig berekenen.”

Maarten Verbeeck

Treecological-gebruiker

Hoe het werkt

Sinds de industriële revolutie hebben de bevolkingstoename en onze groeiende consumptie van energie en goederen, de wereldwijde CO2-uitstoot zodanig doen stijgen dat we er ons klimaat door veranderen.

Tips & tricks

De beste CO2-molecule is die CO2-molecule die we niet uitstoten. Prioritair blijft dus het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van onze eigen CO2-uitstoot. En dat kan op heel veel manieren.