Agroforestry in Vlaamse velden

Landbouwers maken gebruik van agroforestry om koolstof in de bomen en bodem vast te leggen in Vlaanderen. Ze planten houtkanten en hagen langs hun percelen en bomen op graasweides. Die houtkanten en bomen zorgen vervolgens voor opname van CO2 uit de lucht en leggen deze vast in hun biomassa en in de bodem.

  • Hoeveelheid CO2 die met dit project wordt vastgelegd door bomen en in de bodem bedraagt292 Ton
  • Haag en/of houtkant wordt aangelegd met een totale lengte van1000 meter
  • Uw CO2 uitstoot wordt uit de lucht gehaald en vastgelegd dankzij de noeste arbeid van7 boeren
  • Biodiversiteit, we planten26 verschillende soorten
  • Realisatie van 10 ha agroforestry

Sleedoornpage

Deze zeldzame dagvlinder heeft, zoals zijn naam doet vermoeden, sleedoorn nodig. Het is zijn waardplant en bovendien eentje die zich goed leent voor in houtkanten. Ook andere soorten typisch voor hagen en houtkanten kunnen deze mooie fladderaar van voedsel voorzien.
Foto: Vilda – Jeroen Mentens

Vilda – Yves Adams

Boslandbouw

Agroforestry, ook wel boslandbouw genoemd, is een landbouwmethode waarin bomen een belangrijke rol spelen en gecombineerd worden met een landbouwgewas of landbouwdieren.

Bomen spelen een grote rol in het landbouwgebied. Ze zorgen, naast het hout, de vruchten en noten die ze kunnen opbrengen, ook nog eens voor biodiversiteit, schaduw, waterhuishouding, meer bestuivers en zoveel meer.

Meer weten over hoe dit gebeurt in Vlaanderen vind je via onze website Klimaatneutrale bedrijven via koolstofopslag in boslandbouw – BOS+ (bosplus.be)

Boer Frank

Frank droomt er van zijn weides te beplanten met hoogstam appelaars voor ciderproductie, en zijn koeien te laten grazen in de beschutting van de bomen.

Boer Felix

Felix hoopt aan houtkantherstel te kunnen doen op zijn perceelsranden en zo het traditionele landschap van weleer nieuw leven in te blazen.

Boer Dieter

Dieter wil rondom de graasweides voor zijn runderen en schapen hagen aanplanten om het welzijn van zijn dieren te verhogen en het landschap nog biodiverser te maken.

Pilootproject

Boslandbouw wordt in Vlaanderen nog niet veel toegepast, slechts een 100-tal landbouwers heeft de transitie gemaakt. Ook koolstof compenseren via boslandbouw is nog een zeldzaamheid. Via dit project willen we de investeringen in de transitie naar agroforestry mogelijk maken via een vergoeding voor de landbouwer voor de koolstof die de aangeplante bomen en struiken vastleggen. We werken samen met wetenschappers die data verzamelen binnen dit project en zo de inschattingen accuraat kunnen uitvoeren.
Foto: Vilda – Yves Adams

Met dank aan deze partners en financiers om dit project te steunen en mogelijk te maken: